Formularz zgłoszeniowy HB

Dane Profesjonalnego Kupującego
Logotypy firmy prosimy wysyłać na adres: Nela.Strucinska@expomazury.pl
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513712, NIP 839-27-67-573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł opłacony w całości, informacji handlowych na wskazany w niniejszym formularzu adres email, zgodnie z ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.