Program Hosted Buyers

W ramach Programu Hosted Buyers odbywają się krótkie spotkania biznesowe między wystawcami a potencjalnymi kontrahentami (Profesjonalnymi Kupującymi).  Taka formuła umożliwia bardziej precyzyjne dotarcie z ofertą do zainteresowanych odbiorców, nawiązanie nowych kontaktów, podpisanie pierwszych umów. Podczas Mazury HoReCa 2017 blisko stu Profesjonalnych Kupujących spotkało się z wystawcami.

Regulamin Programu: http://mazuryhoreca.pl/sites/default/files/regulamin_hb_mazury_horeca_2018.pdf